در حال بارگذاری فایل ...
جستجو کنید...
سفارش می‌پذیریم

به سبد خرید افزوده شد!
۳۶۰,۰۰۰ تومان
حلیم ۴.۵ کیلویی ظرف IML

مناسب برای ۱۲ نفر

به سبد خرید افزوده شد!
۲۰۰,۰۰۰ تومان
حلیم دو و نیم کیلو

۶ نفره 

به سبد خرید افزوده شد!
۱۶۰,۰۰۰ تومان
حلیم دو کیلو

۵ نفره 

به سبد خرید افزوده شد!
۸۰,۰۰۰ تومان
حلیم یک کیلو

۲نفره

به سبد خرید افزوده شد!
۴۵,۰۰۰ تومان
حلیم پرسی ظرف IML

تک نفره+نان

به سبد خرید افزوده شد!
۱۶۰,۰۰۰ تومان
آش رشته دو کیلو

۵ نفره 

به سبد خرید افزوده شد!
۸۰,۰۰۰ تومان
آش رشته یک کیلو

دو نفره 

به سبد خرید افزوده شد!
۴۵,۰۰۰ تومان
آش رشته پرسی ظرف IML

تک نفره+نان

به سبد خرید افزوده شد!
۴۵,۰۰۰ تومان
آش دوغ پرسی ظرف IML

تک نفره+نان

به سبد خرید افزوده شد!
۴۰,۰۰۰ تومان
سمنو (پرسی)

یک پرس سمنو، بلغور پخته شده، بدون شکر بدون آرد،

به سبد خرید افزوده شد!
۴۰,۰۰۰ تومان
شله زرد (پرسی)

یک پرس شله زرد، برنج پخته شده ایرانی، زعفران،

به سبد خرید افزوده شد!
۳۰,۰۰۰ تومان
فرنی (پرسی)
به سبد خرید افزوده شد!
۳۶۰,۰۰۰ تومان
آش شله قلمکار ۴.۵ کیلو ظرف IML
به سبد خرید افزوده شد!
۲۰۰,۰۰۰ تومان
آش شله قلمکار دو و نیم کیلو

۶ نفره

به سبد خرید افزوده شد!
۱۶۰,۰۰۰ تومان
آش شله قلمکار دو کیلو

۵ نفره 

به سبد خرید افزوده شد!
۱۲۰,۰۰۰ تومان
آش شله قلمکار یک و نیم کیلو ظرف IML

۴ نفره 

به سبد خرید افزوده شد!
۸۰,۰۰۰ تومان
آش شله قلمکار یک کیلو

۲ نفره 

به سبد خرید افزوده شد!
۴۵,۰۰۰ تومان
آش شله قلمکار پرسی ظرف IML

تک نفره +نان

به سبد خرید افزوده شد!
۳۶۰,۰۰۰ تومان
آش رشته ۴.۵ کیلو ظرف IML
به سبد خرید افزوده شد!
۱۲۰,۰۰۰ تومان
حلیم یک و نیم کیلو ظرفIML

۴ نفره 

به سبد خرید افزوده شد!
۲۰۰,۰۰۰ تومان
IMLآش رشته دو و نیم کیلو

۶ نفره 

به سبد خرید افزوده شد!
۱۲۰,۰۰۰ تومان
آش رشته یک و نیم کیلو ظرف IML

۴ نفره 

به سبد خرید افزوده شد!
۳۰,۰۰۰ تومان
مسقطی
به سبد خرید افزوده شد!
۲۰۰,۰۰۰ تومان
آش دوغ دو و نیم کیلو

۶ نفره

به سبد خرید افزوده شد!
۱۲۰,۰۰۰ تومان
آش دوغ یک و نیم کیلو ظرف IML

۴ نفره

به سبد خرید افزوده شد!
۸۰,۰۰۰ تومان
آش دوغ یک کیلو

۲ نفره

به سبد خرید افزوده شد!
۳۶۰,۰۰۰ تومان
آش دوغ ۴.۵ کیلو ظرف IML
به سبد خرید افزوده شد!
۱۶۰,۰۰۰ تومان
آش دوغ دو کیلو

۵ نفره 

به سبد خرید افزوده شد!
۴۰,۰۰۰ تومان
شیر برنج

null

به سبد خرید افزوده شد!
ناموجود
۴۵,۰۰۰ تومان
عدسی پرسی ظرف IML

تک نفره+۱بسته نان

به سبد خرید افزوده شد!
ناموجود
۸۰,۰۰۰ تومان
عدسی یک کیلویی

دو نفره

به سبد خرید افزوده شد!
ناموجود
۱۲۰,۰۰۰ تومان
عدسی یک و نیم کیلویی IML

۳ نفره

به سبد خرید افزوده شد!
ناموجود
۱۶۰,۰۰۰ تومان
عدسی دو کیلویی

۵ نفره

به سبد خرید افزوده شد!
ناموجود
۲۰۰,۰۰۰ تومان
عدسی دو و نیم کیلویی

۶ نفره 

به سبد خرید افزوده شد!
ناموجود
۳۶۰,۰۰۰ تومان
عدسی ۴.۵ کیلو ظرف IML
تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به آشکده دارچین می‌باشد.
طراحی سایت باویترین
ویترین