در حال بارگذاری فایل ...
جستجو کنید...
سفارش می‌پذیریم

حلیم 4.5 کیلویی ظرف IML
به سبد خرید افزوده شد!
۴۹۵,۰۰۰ تومان
حلیم ۴.۵ کیلویی ظرف IML

مناسب برای ۱۲ نفر

حلیم دو و نیم کیلو
به سبد خرید افزوده شد!
۲۷۵,۰۰۰ تومان
حلیم دو و نیم کیلو

۶ نفره 

حلیم دو کیلو
به سبد خرید افزوده شد!
۲۲۰,۰۰۰ تومان
حلیم دو کیلو

۵ نفره 

حلیم یک کیلو
به سبد خرید افزوده شد!
۱۱۰,۰۰۰ تومان
حلیم یک کیلو

۲نفره

حلیم پرسی ظرف IML
به سبد خرید افزوده شد!
۵۵,۰۰۰ تومان
حلیم پرسی ظرف IML

تک نفره+نان

آش رشته دو کیلو
به سبد خرید افزوده شد!
۲۲۰,۰۰۰ تومان
آش رشته دو کیلو

۵ نفره 

آش رشته یک کیلو
به سبد خرید افزوده شد!
۱۱۰,۰۰۰ تومان
آش رشته یک کیلو

دو نفره 

آش رشته پرسی  ظرف IML
به سبد خرید افزوده شد!
۵۵,۰۰۰ تومان
آش رشته پرسی ظرف IML

تک نفره+نان

آش دوغ پرسی  ظرف IML
به سبد خرید افزوده شد!
۵۵,۰۰۰ تومان
آش دوغ پرسی ظرف IML

تک نفره+نان

سمنو (پرسی)
به سبد خرید افزوده شد!
۵۰,۰۰۰ تومان
سمنو (پرسی)

یک پرس سمنو، بلغور پخته شده، بدون شکر بدون آرد،

شله زرد (پرسی)
به سبد خرید افزوده شد!
۵۰,۰۰۰ تومان
شله زرد (پرسی)

یک پرس شله زرد، برنج پخته شده ایرانی، زعفران،

فرنی (پرسی)
به سبد خرید افزوده شد!
۴۰,۰۰۰ تومان
فرنی (پرسی)
آش شله قلمکار 4.5 کیلو ظرف IML
به سبد خرید افزوده شد!
۴۹۵,۰۰۰ تومان
آش شله قلمکار ۴.۵ کیلو ظرف IML
آش شله قلمکار دو و نیم کیلو
به سبد خرید افزوده شد!
۲۷۵,۰۰۰ تومان
آش شله قلمکار دو و نیم کیلو

۶ نفره

آش شله قلمکار دو کیلو
به سبد خرید افزوده شد!
۲۲۰,۰۰۰ تومان
آش شله قلمکار دو کیلو

۵ نفره 

آش شله قلمکار یک و نیم کیلو ظرف IML
به سبد خرید افزوده شد!
۱۶۵,۰۰۰ تومان
آش شله قلمکار یک و نیم کیلو ظرف IML

۴ نفره 

آش شله قلمکار یک کیلو
به سبد خرید افزوده شد!
۱۱۰,۰۰۰ تومان
آش شله قلمکار یک کیلو

۲ نفره 

آش شله قلمکار پرسی  ظرف IML
به سبد خرید افزوده شد!
۵۵,۰۰۰ تومان
آش شله قلمکار پرسی ظرف IML

تک نفره +نان

آش رشته 4.5 کیلو ظرف IML
به سبد خرید افزوده شد!
۴۹۵,۰۰۰ تومان
آش رشته ۴.۵ کیلو ظرف IML
حلیم یک و نیم کیلو ظرفIML
به سبد خرید افزوده شد!
۱۶۵,۰۰۰ تومان
حلیم یک و نیم کیلو ظرفIML

۴ نفره 

IMLآش رشته دو و نیم کیلو
به سبد خرید افزوده شد!
۲۷۵,۰۰۰ تومان
IMLآش رشته دو و نیم کیلو

۶ نفره 

آش رشته یک و نیم کیلو ظرف IML
به سبد خرید افزوده شد!
۱۶۵,۰۰۰ تومان
آش رشته یک و نیم کیلو ظرف IML

۴ نفره 

مسقطی
به سبد خرید افزوده شد!
۴۰,۰۰۰ تومان
مسقطی
آش دوغ دو و نیم کیلو
به سبد خرید افزوده شد!
۲۷۵,۰۰۰ تومان
آش دوغ دو و نیم کیلو

۶ نفره

آش دوغ یک و نیم کیلو ظرف IML
به سبد خرید افزوده شد!
۱۶۵,۰۰۰ تومان
آش دوغ یک و نیم کیلو ظرف IML

۴ نفره

آش دوغ یک کیلو
به سبد خرید افزوده شد!
۱۱۰,۰۰۰ تومان
آش دوغ یک کیلو

۲ نفره

آش دوغ 4.5 کیلو ظرف IML
به سبد خرید افزوده شد!
۴۹۵,۰۰۰ تومان
آش دوغ ۴.۵ کیلو ظرف IML
آش دوغ دو کیلو
به سبد خرید افزوده شد!
۲۲۰,۰۰۰ تومان
آش دوغ دو کیلو

۵ نفره 

شیر برنج
به سبد خرید افزوده شد!
۵۰,۰۰۰ تومان
شیر برنج

null

عدسی پرسی  ظرف IML
به سبد خرید افزوده شد!
ناموجود
۵۵,۰۰۰ تومان
عدسی پرسی ظرف IML

تک نفره+۱بسته نان

عدسی یک کیلویی
به سبد خرید افزوده شد!
ناموجود
۱۱۰,۰۰۰ تومان
عدسی یک کیلویی

دو نفره

عدسی یک و نیم کیلویی IML
به سبد خرید افزوده شد!
ناموجود
۱۶۵,۰۰۰ تومان
عدسی یک و نیم کیلویی IML

۳ نفره

عدسی دو کیلویی
به سبد خرید افزوده شد!
ناموجود
۲۲۰,۰۰۰ تومان
عدسی دو کیلویی

۵ نفره

عدسی دو و نیم کیلویی
به سبد خرید افزوده شد!
ناموجود
۲۷۵,۰۰۰ تومان
عدسی دو و نیم کیلویی

۶ نفره 

عدسی 4.5 کیلو ظرف IML
به سبد خرید افزوده شد!
ناموجود
۴۹۵,۰۰۰ تومان
عدسی ۴.۵ کیلو ظرف IML
تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به آشکده دارچین می‌باشد.
طراحی شده باسایت‌ساز ویترین
سایت‌ساز ویترین