در حال بارگذاری فایل ...
جستجو کنید...
موقتا قادر به دریافت سفارش نیستیم.

آش و حلیم

به سبد خرید افزوده شد!
۱۸۷,۵۰۰ تومان
حلیم دو و نیم کیلو

۶ نفره 

به سبد خرید افزوده شد!
۱۵۰,۰۰۰ تومان
حلیم دو کیلو

۵ نفره 

به سبد خرید افزوده شد!
۱۱۲,۵۰۰ تومان
حلیم یک و نیم کیلو

۴ نفره 

به سبد خرید افزوده شد!
۷۵,۰۰۰ تومان
حلیم یک کیلو

۲نفره

به سبد خرید افزوده شد!
۴۵,۰۰۰ تومان
حلیم پرسی ظرف IML

تک نفره+نان

به سبد خرید افزوده شد!
۱۸۷,۵۰۰ تومان
آش رشته دو و نیم کیلو

۶ نفره 

به سبد خرید افزوده شد!
۱۵۰,۰۰۰ تومان
آش رشته دو کیلو

۵ نفره 

به سبد خرید افزوده شد!
۱۱۲,۵۰۰ تومان
آش رشته یک و نیم کیلو

۴ نفره 

به سبد خرید افزوده شد!
۷۵,۰۰۰ تومان
آش رشته یک کیلو

دو نفره 

به سبد خرید افزوده شد!
۴۵,۰۰۰ تومان
آش رشته پرسی ظرف IML

تک نفره+نان

به سبد خرید افزوده شد!
۱۸۷,۵۰۰ تومان
آش شله قلمکار دو و نیم کیلو

۶ نفره

به سبد خرید افزوده شد!
۱۵۰,۰۰۰ تومان
آش شله قلمکار دو کیلو

۵ نفره 

به سبد خرید افزوده شد!
۱۱۲,۵۰۰ تومان
آش شله قلمکار یک و نیم کیلو

۴ نفره 

به سبد خرید افزوده شد!
۷۵,۰۰۰ تومان
آش شله قلمکار یک کیلو

۲ نفره 

به سبد خرید افزوده شد!
۴۵,۰۰۰ تومان
آش شله قلمکار پرسی ظرف IML

تک نفره +نان

به سبد خرید افزوده شد!
۱۸۷,۵۰۰ تومان
آش دوغ دو و نیم کیلو

۶ نفره

به سبد خرید افزوده شد!
۱۵۰,۰۰۰ تومان
آش دوغ دو کیلو

۵ نفره 

به سبد خرید افزوده شد!
۱۱۲,۵۰۰ تومان
آش دوغ یک و نیم کیلو

۴ نفره

به سبد خرید افزوده شد!
۷۵,۰۰۰ تومان
آش دوغ یک کیلو

۲ نفره

به سبد خرید افزوده شد!
۴۵,۰۰۰ تومان
آش دوغ پرسی ظرف IML

تک نفره+نان

به سبد خرید افزوده شد!
۴۰,۰۰۰ تومان
سمنو (پرسی)

یک پرس سمنو، بلغور پخته شده، بدون شکر بدون آرد،

به سبد خرید افزوده شد!
۴۰,۰۰۰ تومان
شله زرد (پرسی)

یک پرس شله زرد، برنج پخته شده ایرانی، زعفران،

به سبد خرید افزوده شد!
۳۰,۰۰۰ تومان
فرنی (پرسی)
به سبد خرید افزوده شد!
۳۰,۰۰۰ تومان
مسقطی
به سبد خرید افزوده شد!
۴۰,۰۰۰ تومان
شیر برنج

null

به سبد خرید افزوده شد!
ناموجود
۴۵,۰۰۰ تومان
عدسی پرسی ظرف IML

تک نفره+۱بسته نان

به سبد خرید افزوده شد!
ناموجود
۷۵,۰۰۰ تومان
عدسی یک کیلویی

دو نفره

به سبد خرید افزوده شد!
ناموجود
۱۱۲,۵۰۰ تومان
عدسی یک و نیم کیلویی

۳ نفره

به سبد خرید افزوده شد!
ناموجود
۱۵۰,۰۰۰ تومان
عدسی دو کیلویی

۵ نفره

به سبد خرید افزوده شد!
ناموجود
۱۸۷,۵۰۰ تومان
عدسی دو و نیم کیلویی

۶ نفره 

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به آشکده دارچین می‌باشد.